Coaching

Elke nieuwe levensfase of verandering kan weerstand, negatieve gedachten en emoties oproepen. Of het leven kan zo overweldigend zijn en de omstandigheden zo ingrijpend dat we het gewon even niet meer overzien en verlangen naar concrete ondersteuning. Ook als het niet overweldigend is maar prettig om eens je hart te luchten of vanuit een ander perspectief, letterlijk en figuurlijk, naar een situatie te kijken, biedt de praktijk een passende vorm van coaching.

Jongeren en studenten kunnen vastlopen op school of in de studie. Wat de rede ook is faalangst, burn-out, gebrek aan zelfvertrouwen of geen motivatie meer? Tijdens een coachingstraject op maat richten we ons altijd op iemands talenten en vaardigheden!
Veel ervaring met AD(H)D, ASS problematiek en rouwverwerking. Meestal is een kort traject afdoende om weer zonder ondersteuning verder te kunnen maar langdurige begeleiding is ook mogelijk. De langdurige contracten lopen veelal via het PGB. Professioneel en betrokken wordt er gezamenlijk een realistisch plan van aanpak gemaakt. Indien wenselijk wordt er begeleid naar een volgende stap in een zorgtraject. Mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Bij de Coaching van volwassenen kan het gaan om onderwerpen als burn-out klachten, negatieve overtuigingen, levensloopproblematiek, rouwverwerking of het gevoel te hebben ‘zichzelf kwijt’ te zijn. Soms lijkt het leven zijn kleur te verliezen. Meer mensen ervaren tegenwoordig een gemis aan rustmomenten, even helemaal ‘niets’ moeten en ‘off line’ kunnen zijn.
Communicatie training ter bevordering van gezonde relaties. Bijvoorbeeld bij effectief leidinggeven op de werkvloer en eigenlijk in iedere relatie. Persoonlijk leiderschap ontwikkelen is het uitgangspunt. Ook supervisie bij zorgverleners en mantelzorgers die dreigen uit te vallen speelt persoonlijk leiderschap een belangrijke rol bij het bepalen van grenzen.

Afhankelijk van de situatie worden verschillende ‘instrumenten’ bij het coachen ingezet. Deze kunnen variëren of elkaar aanvullen.
Gesprekken kunnen bijvoorbeeld ook tijdens een wandeling plaatsvinden. Ook zoeken we stilte op. We kunnen dieper op processen ingaan met behulp van kunstzinnige hulpverlening. Dit kan veel betekenen voor gevoelens en/of ervaringen, die lastig onder woorden gebracht kunnen worden.
Weerbaarheid trainen door fysieke oefeningen en aandacht voor houding
Stress reducerende mindfulness en meditatie oefeningen.
Confronterende, spiegelende rollenspellen, veel is mogelijk.

Respect en gelijkwaardigheid vormen de basis in ons contact.

ZIE AGENDA of 06 1984 2827 info@ritmevanevenwicht.nl