Medicijnwiel, een scholingsweg van 7 paden

In 1988 maakte ik kennis met het Noord Amerikaanse medicijnwiel. In die jaren werd oude kennis van verschillende continenten door leraren en sjamanen naar het westen gebracht. In ontmoetingscentrum de Elfenbank werd ik geraakt door deze kennis en kreeg ik lessen doorgegeven over het medicijnwiel. Ik nam mijn plek in en leerde de kracht van transformatie kennen. Met vallen en opstaan maakte ik mij deze kennis eigen en integreerde de ervaringen in mijn dagelijks leven. Bovenal leerde ik verantwoordelijkheid te nemen voor mijn persoonlijk handelen en een boodschapper te zijn van ‘walk your talk’ in verbinding met én midden in de maatschappij.

Tijdens de vierjarige opleiding van de School voor Sjamanisme vond verdieping plaats in ontmoetingen met andere sjamanen en geïnitieerde leraren. Na de opleiding was ik een aantal jaar supervisor en jaardocent. Alles leerzaam en vormend.

Bij begeleiding en coaching maakte ik meer en meer gebruik van het wiel voor bewustwording. Het zevende pad, de plek van het hier en nu, maakt de cirkel met mindfulness en Tao rond. De aanvullende opleiding van 2 jaar ‘natuurtherapeut’ resulteerde in een geheel eigen aanpak met een boek en scholingstrajecten als tastbaar resultaat.

Het medicijnwiel nam vroeger een centrale plek in tussen mens en natuur. De eeuwige cyclus van leven en dood werd daarbij geëerd. Tijdens een huidige medicijnwielceremonie komt de symbolische betekenis aan de orde maar ook het sociale aspect van samen zijn, in verbinding zijn, krijgt aandacht. De kracht en wijsheid die van het wiel uitgaan blijft in onze tijd verrassend goed toepasbaar, de werkwijze is praktisch van aard. Het ‘medicijn ’ dat het wiel biedt heeft een andere vorm dan die wij gewend zijn. Het is een middel om tot inzichten te komen, in beweging te blijven en evenwicht te leren vinden op ons turbulente levenspad. Ook hier gaat het over leven in aandacht. De kern van elke traditie.

We vieren elk seizoen door gezamenlijk een medicijnwiel te leggen.

Het is ook mogelijk om op verzoek een ceremonie te houden. Om iets te eren, te vieren, om iets met respect af te sluiten of vanwege een eigen thema. Privé of met een groep.

Tevens is het mogelijk om je persoonlijk medicijnwiel te ontdekken, te onderzoeken en te leren gebruiken als kompas voor je dagelijks leven.


Privé counseling en coaching zijn op afspraak mogelijk.
Kijk op AGENDA voor data of voor info 06 1984 2827 info@ritmevanevenwicht.nl